Kontakt

Tvrtka:
ZADAR OUTDOOR d.o.o. za organizaciju događaja
Skraćeni naziv:
Zadar Outdoor d.o.o.

Sjedište:
Matije Gupca 2/A
HR-23000 ZADAR
Hrvatska

Poslovni račun:
IBAN: HR4423400091110803570
kod Privredne banke Zagreb d.d.

Upisana u registar Trgovačkog suda u Zadru pod MBS 110061226
OIB: 43872996582

Temeljni kapital u iznosu 30.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.
Član uprave / Direktor: Iva Bencun


Preko Tourist Board Općina Preko Općina Preko
Brlog

Kayak & Bike Adventure Surf Shop Triatlon klub Zadar Belece