Politika privatnosti

Politika zaštite osobnih podataka


1. UVOD

Zadar Outdoor d.o.o. (u daljnjem tekstu ZOF) u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama .

Ova politika određuje očekivano ponašanje ZOF-a,  njegovih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima ZOF-a.


2. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Tijekom različitih oblika interakcije sa ZOF-om  (korištenje Internet stranice, slanje upita/zahtjeva e-mailom, poštom) prikupljaju se osobni podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • Ime, prezime
 • Adresa stanovanja
 • Spol
 • Datum rođenja
 • Telefon
 • E-mail
 • Konfekcijski broj
 • Naziv škole/fakulteta/tvrtke
 • Zanimanje
 • Posebna prehrana

ZOF  tijekom različitih oblika interakcije može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu osobnih podataka, koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • Podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet
 • Vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite

 

Korištenje podataka

ZOF  koristi osobne podatke za sljedeće svrhe:

 • Pružanje usluga sukladno ugovornim obvezama – ZOF osobne podatke može upotrijebiti tijekom pružanja ugovorenih usluga, te za pružanje različitih oblika komunikacije tijekom procesa realizacije suradnje
 • Marketinške i prodajne aktivnosti – ZOF osobne podatke može upotrijebiti s ciljem obavještavanja o novim pogodnostima, popustima ili sličnim aktivnostima

Prikupljanje podataka

Osobni podaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina:

 • Izravno od pojedinca – kada osoba stupa u kontakt sa ZOF-om slanjem upita za određenu uslugu putem e-maila, popunjavanjem obrasca prijave na Internet stranici ZOF-a dolaskom u prostore ZOF-a.
 • Neizravno – podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju ZOF-u (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija

 

3. KOLAČIĆI

Kolačići (engl. cookies) omogućavaju ZOF-u  prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na internet stranici www.zadaroutdoor.com  (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja (internet stranice ZOF-a)  na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice (npr. ne morate svaki put iznova unositi podatke za registraciju). Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja internet stranice ZOF-a.

ZOF  zadržava pravo korištenja kolačića na internet stranici no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića aktivacijom opcije „Ne“ u obavijesti. 


4. ZAHTJEVI ISPITANIKA

ZOF  osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:

 • Pristup informacijama;
 • Prigovor na obradu;
 • Ograničenje obrade;
 • Prijenos podataka;
 • Ispravljanje podataka;
 • Brisanje podataka.

Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, ZOF će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. ZOF  zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni.

Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:

 • Svrsi obrade osobnih podataka;
 • Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;
 • Kategoriji osobnih podataka;
 • Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja;
 • Predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane;
 • Upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje;

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni na mail info(manki)zadaroutdoor(tocka)com koji će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.


5. ZADRŽAVANJE PODATAKA

ZOF  neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni.


6. ZAŠTITA PODATAKA

ZOF provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem).

Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:

 • Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci.
 • Spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja.
 • Osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja.
 • Osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka.
 • Osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka.
 • Osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno.
 • Osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.


7. PRIJENOS PODATAKA

ZOF  zadržava pravo prijenosa osobnih podataka unutar svoje poslovne grupe kao i na treće strane poštivajući načelo odgovarajuće razinu pravne zaštite za prava i slobode korisnika.

 • Prijenos osobnih podataka se provodi isključivo ako je zadovoljen barem jedan od sljedećih uvjeta:
 • Prijenos je neophodan za izvedbu ugovornih obveza/usluga;
 • Prijenos je neophodan za provedbu predugovornih mjera koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev korisnika;
 • Prijenos je neophodan za zaključivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog s trećom stranom u interesu korisnika;
 • Prijenos je zakonski obvezan na temelju važnih javnih interesa;
 • Prijenos je neophodan za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • Prijenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika.

 

8. RUKOVANJE PRITUŽBAMA

U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na e mail adresu info@zadaroutdoor.com. U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.


9. KONTAKT

Zadar Outdoor d.o.o.

Matije Gupca 2A

23000 Zadar

Mob: ++385(0)989033110

E-mail: info(manki)zadaroutdoor(tocka)com


Verzija 1

Zadar, 22.3.2019.

(Napomena: Ovaj dokument daje osnovan načela za obradu osobnih podataka korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera i drugih pojedinaca te ukazuje na odgovornost svojih prilikom obrade podataka (Uredba Članak 8., Članak 13.,Članak 15., Članak 16., Članak 17., Članak 18., Članak 19., Članak 20., Članak 25.,Članak 44., Članak 45., Članak 46., Članak 47.)


Break a leg!
Preko Tourist Board Općina Preko Općina Preko
Brlog

Lenovo
Decathlon
Kayak & Bike Adventure NADRIA TRAVEL Triatlon klub Zadar