Pravila Facebook nagradnog natječaja „Nagradni natječaj ZOF TBT“

Zadar Outdoor Festival

Zadar, 28. siječnja 2020.


Članak 1.

Ovim se Pravilima uređuju postupak i uvjeti sudjelovanja u Facebook nagradnom natječaju "Nagradni natječaj ZOF TBT" (u nastavku: Facebook natječaj) koji organizira Zadar Outdoor d.o.o., Matije Gupca 2a, Zadar, 23000, OIB:438729965582 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka ili Instagrama, niti je povezan s Facebookom ili Instagramom.


Članak 2.

Nagradni natječaj trajat će ukupno četiri (4) mjeseca i to od utorka, 28. siječnja do petka, 10.travnja, a koncipiran je na način da će se jednom mjesečno odabrati po jedan (1) dobitnik koji će u natječaju sudjelovati objavom komentara i označavanjem jednog (1) prijatelja kojeg želi sa sobom povesti na željenu disciplinu Zadar Outdoor Festivala (Utrči u zalazak, Trail Otoka maslina, Kayak Gradska utrka i SUP utrka).


Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe osim zaposlenika Organizatora i povezanih tvrtki koje sudjeluju u Festivalu, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici).

Facebook natječaj se sastoji od četiri (4) zadatka podijeljena u četiri (4) kruga nagradnog natječaja s ukupnim trajanjem od utorka, 28.01.2020. do petka, 10.04.2020. u 23 sata.

Za svaki krug natjecanja bit će odabran jedan (1) dobitnik, odnosno za svaki zadatak bit će odabran najkreativniji komentar, što je ukupno četiri (4) dobitnika, odnosno četiri (4) komentara. Dobitnik koji osvoji nagradu u bilo kojem krugu natjecanja, nema pravo daljnjeg sudjelovanja u ostatku natječaja.

Svaki od četiri (4) dobitnika osvaja po dvije (2) kotizacije za ZOF disciplinu vezano uz koju je taj dan i proveden natječaj.

Nagradni fond se ne može zamijeniti za novac i usluge.


Članak 4.

Dobitnike Facebook natječaja birat će stručni žiri Organizatora od tri (3) člana.

Po odabiru dobitnog komentara u svakom krugu natječaja, Organizator će u posebnoj objavi na Facebooku sudionike obavijestiti o pobjedniku, a samog pobjednika i porukom putem Facebook Messengera o načinu preuzimanja nagrade. 

Organizator natječaja ne snosi troškove puta za dobitnike do odredišta na kojem će iskoristiti osvojenu nagradu „Nagradni natječaj ZOF TBT“, bez obzira iz kojeg mjesta ili države dobitnik dolazi.

Dobitnik je sukladno zaprimljenim uputama u svrhu dostave nagrade dužan Organizatoru unutar deset (10) dana od dobivanja poruke dostaviti osobne podatke (ime, prezime, datum rođenja i kontakt broj).

Organizator je dužan dobitnicima poslati potvrdu o realizaciji nagrada, odnosno e-mail potvrdu o odobrenoj besplatnoj kotizaciji, najkasnije do 01.05.2020. godine.


Članak 5.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ukoliko: 

1. Sudionik krši ova Pravila ili 

2. Sudionik djeluje protivno Pravilima platforme koju pruža Facebook Ireland ltd.


Članak 6.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke (ime, prezime, datum rođenja i kontakt broj), i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Nagradnom natječaju te realizaciju nagrada. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog nagradnog natječaja (izbor dobitnika, realizacija nagrada, obavještavanje o nagradama). 


Članak 7.

Organizator, kao niti pravne osobe koje u ime i za račun Organizatora obavljaju radnje vezane uz provođenje Facebook natječaja, ne preuzimaju odgovornost za: 

- bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta Facebook natječaja od strane sudionika odnosno natjecatelja ili trećih osoba,

- (ne) funkcioniranje Facebook fan stranice posvećene ovom događanju uslijed tehničkih problema same platforme,

- (ne) točnost podataka koje pošalju sudionici odnosno natjecatelji u Facebook natječaju. 


Članak 8.

Organizator zadržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u Facebook natječaju.


Članak 9.

Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na Internet stranici Organizatora.